Виробнича собівартість

Виробнича собівартість — це сума всіх витрат, пов’язаних з виробництвом товарів або послуг, включаючи витрати на витратні матеріали, оплату праці, амортизацію, витрати на утримання виробничих приміщень тощо. Ця вартість враховується при розрахунку собівартості, тобто загальних витрат на виробництво одиниці продукції. Отже, виробнича собівартість є складовою частиною загальних витрат підприємства.

Облік виробничої собівартості є важливою складовою частиною ефективного ведення виробництва та планування діяльності підприємства.