Морфологические нормы причастий и деепричастий

Морфологічні норми причастників та дієприкметників – це правила, які встановлюють коректну формування та використання цих частин мови в мові.

Проте в українській мові, на відміну від, наприклад, російської, численцевачевих норм для причастий не встановлено. Українські причастя дуже невелико відповідають видові й часом у своїй перфектній формі, чергуючись у родові, числові й відмінкові форми. У мові не встановлена певна кількість функцій, які мають бути присутніми в мовних нормативах.

Що стосується дієприкметників, які утворені від присудкових форм видових дієслів, вони мають залежити від відсутності перфективности або незавершенності у ряду загальних мовних структур і не мають властивих норм української мови.